Textiel
Cobot vzw en Cobot-Bedienden vzw zijn de sectorale opleidingscentra voor respectievelijk de arbeiders en de bedienden van de textielsector.